Agenciju za pružanje računarskih usluga su 1996. godine osnovali Molnár Zoltán, Aleksandar Živkov i Aleksandar Atlagić. Ime agencije je bilo dobijeno sasvim slučajno od početnih slova nadimaka osnivača (Saša, Kaboš, Saša). Osnovna delatnost agencije je bila organizovanje i održavanje obuka za upotrebu računara. Prve godine su obuke održavane u Senti. Naredne godine su se obuke počele održavati paralelno i u Kanjiži u okviru Kulturno obrazovnog centra Cnesa. Osnovni kurs je bio posvećen operativnim sistemima DOS i Windows. Napredni kursevi su bili namenjeni za upotrebu programa Word i Excel.

U ovom periodu je agencija izradila i nekoliko programa za potrebe poslovnih klijenata.

Oktobra 1998. Molnár Zoltán je napustio agenciju i ona je preregistrovana u preduzeće. Delatnost je proširena na prodaju i servis računara. Naredne godine preduzeće je počelo da se bavi i pružanjem internet usluga. Kao suvlasnik preduzeću se priključio David Atlagić.

Uvođenjem zakona o upotrebi uređaja sa fiskalnom memorijom, delatnost preduzeća je proširena i na ovu oblast.

Godine 2007. SKS Company postaje osnivač lokalne radio stanice "No Limit Radio".

Preduzeće SKS Company se trenutno bavi sledećim delatnostima:

  • pružanje Internet usluga
  • prodaja, servis i održavanje računara
  • prodaja, servis i održavanje uređaja sa fiskalnom memorijom
  • planiranje i održavanje računarskih mreža
  • izrada i održavanje web stranica i baza podataka na web-u
  • merenja u elektrotehnici
Pozdravljamo Vas
na web stranicama
SKS Company


 

No Limit radio live:

.

developed by SKS Company 1996 - 2018